โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
มาตรการรักษาความปลอดภัย
มาตรการรักษาความปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.87 KB