โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0868798220
ภาพกิจกรรม
สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ออกนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนการสอนและเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,22:14   อ่าน 37 ครั้ง