โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฐานการรเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,12:54   อ่าน 205 ครั้ง