โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี-สามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,09:48   อ่าน 16 ครั้ง