โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0868798220
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 2) 19 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม (อ่าน 192) 09 ก.ค. 64