โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 0868798220
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวละอองดาว บรรหาญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิตรดา ครูมนตรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2