โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
200 ม.9 ถนนกำลังเอก บ้านวังกะทะ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ 044-081156
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ระบบน้ำเหลือง(Lymphatic System) (2)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:54  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง ระบบน้ำเหลือง(Lymphatic System) (1)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:53  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(2)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:34  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(1)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:19  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่อง MUTATION(การกลาย)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ ชวนขุนทด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:00  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่องตัวต้านทาน
ชื่ออาจารย์ : พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,23:55  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่องเตารีดไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,22:06  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่องกระติกน้ำร้อน
ชื่ออาจารย์ : พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,21:29  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book เรื่องหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : พุทธิพงษ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,21:12  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายทวนทอง ชูละออง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,11:26  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..